Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg

Bedrijven die aantoonbaar verbeteringen hebben doorgevoerd met betrekking tot duurzame en veilige mobiliteit komen in aanmerking voor het formele MVO-Keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’. Dit keurmerk toont aan dat bij deze bedrijven procedures zijn geïmplementeerd en activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan meer verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Het meetbaar en aantoonbaar maken van MVO-initiatieven en -resultaten kan worden ingezet voor maatschappelijke profilering en commerciële trajecten. Het keurmerk kan gebruikt worden voor eigen media- en reclamecampagnes en benut worden in aanbestedingstrajecten.

Deelnemers ontvangen het ‘Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg’ voor succesvolle deelname aan e-Driver.