Virtuele Manual

Het Nieuwe Rijden 2.0

De Virtuele Manual is dé oplossing om de actieradius te vergroten en het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Met slimme handvatten maakt de Virtuele Manual inzichtelijk dat de fabrieksopgaven over het gecombineerde brandstofverbruik in veel gevallen wél haalbaar zijn. Een mooie bijkomstigheid is dat de manual ook een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

‘Zuinig rijden vraagt om een andere rijstijl en je moet goed anticiperen, maar het gecombineerde verbruik is in veel gevallen haalbaar’

Bert van den Dool, testrijder

Voor ieder automerk een eigen training

De Virtuele Manual biedt voor ieder merk en type auto een specifieke online training. Het programma start met een uitleg over de in de auto aanwezige technieken om het brandstofverbruik te verlagen. Daarna neemt de testrijder uw klant met de ‘eigen auto’ virtueel mee de weg op. Hij laat zien hoeveel brandstof wordt verbruikt als de technieken in de auto goed worden toegepast en er op een slimme manier wordt ingespeeld op het verkeer.

Vervolgens vergelijkt de testrijder het verbruik van uw klant op innovatieve wijze met zijn eigen verbruik. Direct toepasbare oplossingen bieden handvatten om zuiniger te rijden, CO2-uitstoot te reduceren en de actieradius te vergroten.

Toegevoegde waarde

  • Handvatten voor behalen van ‘gecombineerd brandstofverbruik’
  • Oplossingen voor zuinige en veilige verkeersdeelname
  • Effectieve uitleg van inboard-systemen, gericht op merk en type
  • Ieder kwartaal nieuwe trainingen waardoor uw organisatie blijvend in beeld is

vw