Home - Referenties

Alstom in recordtijd naar niveau 1 MVO-keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’

MVO-keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’


Utrecht, 22 oktober 2018. Directeur Alwin van Meeteren en Directeur Service Frank Strik van Alstom Nederland namen afgelopen week uit handen van voormalig Landelijk Verkeersofficier van justitie Koos Spee het certificaat niveau 1 MVO-keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’ in ontvangst. Alstom is een mondiaal opererende producent van duurzame railtransportoplossingen. Het bedrijf startte vorig jaar een ambitieus programma om in 2020 over alle vestigingen 10 procent minder energie te verbruiken dan in 2014. Het concept ‘Veilig en Duurzaam op weg’ van e-Driver past uitstekend in dit streven naar een kleinere carbon footprint.

Alstom, heeft twee vestigingen in Nederland waar ook de signaleringsapparatuur en elektrische apparatuur voor railinfrastructuur ontworpen, gebouwd en geserviced worden. Zo is Alstom de leverancier die in staat is om een complete reeks van volledig operationele ERTMS-oplossingen aan te bieden. Alstom wil een leidende rol spelen in de ontwikkeling en productie van duurzaam (personen) vervoer. Het bedrijf doet dat niet alleen door duurzame transportoplossingen te ontwikkelen, maar wil die ook zo duurzaam mogelijk produceren. In dat kader vonden Van Meeteren en Strik het logisch dat er ook gekeken wordt naar het (zakelijk) vervoer van de werknemers. “Met duurzaam en veilig weggedrag leveren onze werknemers een actieve bijdrage aan het reduceren van onze carbon footprint. Daarom hebben we contact gezocht met de Verkeersveiligheid Groep Nederland”, aldus Alwin van Meeteren die het eerste aanspreekpunt op dit gebied is.

Van 225 medewerkers over beide vestigingen kregen allereerst de 70 personen met een auto van de zaak een uitnodiging om deel te nemen aan de e-learningmodules die horen bij het concept Veilig en Duurzaam op weg. Daarvan doorliep uiteindelijk 63 procent in een recordtijd het hele traject. En dat met een goede score die op alle onderdelen 10 tot 20 procent boven de eis voor niveau 1 lagen. “Dat geeft een solide basis om met deze training door te gaan en die verder uit te breiden naar alle werknemers binnen onze Nederlandse vestigingen”, aldus Strik. “Tenslotte telt elke kilometer die in belang van het bedrijf gereden wordt en niet alleen die van onze zakelijke voertuigen. En iedereen heeft baat bij een beter verkeersinzicht en een veiliger rijgedrag.”

Zowel Strik als Van Meeteren zijn van mening met de e-learningmodules van e-Driver een goed programma in huis gehaald te hebben. Dat is ook wat Wilbert Ruck die het contact tussen de Verkeersveiligheid Groep Nederland en Alstom onderhoudt, ervaart. “Wat ik hoor van de deelnemers is dat ze de modules leuk vinden om te doen en die net mooi van lengte zijn om er even mee aan de gang te gaan als je een momentje over hebt. Ook de directe terugkoppeling wordt gewaardeerd. Mijn collega’s zeggen dat het op een gegeven moment zelfs een soort van verslavend werkt: als je aan een module begint, wil je hem ook foutloos kunnen maken. Dus doe je hem nog een keer als dat niet in één keer lukt.”

Dat is precies ook wat e-Driver voor ogen heeft. In de herhaling zit namelijk de beste garantie voor een goed resultaat dat een bedrijf wil bereiken: minder ongelukken, beter weggedrag en minder brandstofverbruik.

Het MVO-keurmerk ‘Veilig en duurzaam op weg’ kent een aantal parameters waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor certificering. Voor elk niveau is het minimale percentage medewerkers dat actief deelneemt vastgelegd. Dat geldt ook voor de scores voor verkeersinzicht, het beheersen van de verkeersregels en Het Nieuwe Rijden (HNR). Het keurmerk is een initiatief van de Verkeersveiligheid Groep Nederland en kent een externe validatie via de certificatie-instelling DNV GL.

Alstom gaat nu verder met niveau 2. “Laten we hopen dat onze deelnemers van het eerste uur daar net zo snel doorheen gaan als ze met de stof van het eerste niveau gedaan hebben en dat de werknemers die nu een eerste uitnodiging gaan krijgen, snel op de eerste groep inloopt. Dat krijgen we niet alleen een duurzamer en veiliger weggedrag wat goed is voor iedereen. Maar we dan zorgen we er met zijn allen actief voor dat ook de verduurzaming van ons hele bedrijf als een trein blijft gaan,” aldus Van Meeteren.

Voor meer informatie over e-Driver en de Verkeersveiligheidsgroep kunt u zich wenden tot Collin Bell, Manager Sales, telefoon +31 6 1173 0434.