Home - Referenties

Baas B.V. ontvangt keurmerk “Veilig en Duurzaam op weg”

Sinds begin 2014 betrekt Baas B.V. alle medewerkers bij het ‘e-Driver’ trainingsprogramma voor veilige en duurzame verkeersdeelname. Tijdens de eerste week van de zomervakantie ontving Algemeen Directeur Tiemen Schra uit handen van voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee het keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’ niveau 2 voor de inspanningen die het bedrijf sinds de introductie van e-Driver verrichtte.

 

De deelnemers bereikten in de eerste 14 maanden al een brandstof- en CO2-reductie van 3,9%.

 

Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg

Bedrijven die aantoonbaar verbeteringen hebben doorgevoerd met betrekking tot duurzame en veilige mobiliteit komen in aanmerking voor het formele MVO keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’. Dit keurmerk toont aan dat bij deze bedrijven procedures zijn geïmplementeerd en activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan meer verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Baas medewerkers veilig en zuinig op weg door e-Driver

Het vergroten van de veiligheid was voor Baas B.V. de grootste motivatie om deel te nemen aan e-Driver, het unieke mobiliteitsprogramma gericht op reductie van schadelast, brandstofkosten en CO2-uitstoot. Dat we door de rijgedragsbeïnvloeding ook nog eens kosten besparen en aanzienlijk minder CO2 uitstoten is mooi meegenomen. 

Daarom stimuleren wij sinds het begin van dit jaar onze medewerkers om naast e-Driver ook deel te nemen aan de e-Driver Challenge en belonen de top 3 winnaars elke 6 weken met een taart op hun werkplek. Het kennisniveau Het Nieuwe Rijden ligt na 14 maanden al op 81%, bij verkeersinzicht op 73% en voor verkeersregels op 75%. Samen met een huidig deelnamepercentage van 54% en een schadereductie van 18% het niveau 2 van het keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’ bereikt. 

Met het wagenpark, wat bestaat uit 164 personenauto’s en 289 bedrijfswagens allen geleased via Athlon Car Lease, bereikten de deelnemers aan e-Driver in de eerste 14 maanden al een brandstof- en CO2-reductie van 3,9%. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Baas

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vast onderdeel van onze organisatie en bedrijfsvoering. Bij MVO gaat het om het vinden van een balans tussen People, Planet en Profit. Deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. 

In dat kader heeft Baas B.V. al jaren geleden besloten om groener door het leven te gaan en houdt zich actief bezig om haar uitstoot van CO2 te verminderen. Middels haar MVO-thema ‘CO2 reductie: Nú doen, Baas Groen!’ wil Baas B.V. het gemeenschappelijk belang van CO2 reductie onder de aandacht brengen en benadrukken. Samen zorgen voor minder CO2.