Home - Referenties

RPS gestart met e-Driver!

Het onafhankelijke advies- en ingenieursbureau RPS is op 11 juli 2017 met 275 medewerkers gestart met e-Driver.

 

RPS heeft voor e-Driver gekozen om ‘klimaatbewust presteren’ te laten vastleggen in de CO2-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd. e-Driver is hiervoor een belangrijke tool om de beoogde doelstellingen te behalen. Daarnaast is veiligheid ook een belangrijk onderdeel in de keuze voor e-Driver.

RPS is hét bureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. RPS werkt aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Dit doen zij vanuit verschillende vestigingen in het land. RPS is onderdeel van RPS Group dat internationaal werkt met meer dan 5.500 medewerkers.

Het e-learningprogramma e-Driver is een online educatieprogramma dat ontwikkeld is door de Verkeersveiligheid Groep Nederland. Het richt zich op een permanente verkeerseducatie. Het programma bestaat uit een groot aantal interactieve onderdelen met vragenmodules, video’s en uitleg. Het aanbod wordt tenminste zes keer per jaar vernieuwd. Zo treft de deelnemer met regelmaat andere onderwerpen aan waarmee kennis wordt vergroot en vastgehouden.

Voor kinderen (in de leeftijdscategorie van twaalf tot achttien jaar) is er een aparte e-learningmodule beschikbaar. Als meest kwetsbaarste leden van het gezin leren zij zo spelenderwijs met het verkeer omgaan.

Deelnemers aan e-Driver komen in aanmerking voor het MVO-keurmerk ‘Veilig en duurzaam op weg’. Deze certificering kent een aantal parameters waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor certificering. Voor elk niveau is het minimale percentage medewerkers dat actief deelneemt vastgelegd. Dat geldt ook voor de scores voor verkeersinzicht, het beheersen van de verkeersregels en Het Nieuwe Rijden (HNR). Hiermee zijn organisaties aantoonbaar bezig met veiligheid en duurzaamheid.