Home - Referenties

VeiligheidNL onderzoekt X-Learning methodiek e-Driver

Toenemende verkeersrisico’s vragen om effectieve en schaalbare oplossingen. In 2018 startte het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Friesland (ROF Friesland) met een verkeersveiligheidsprogramma op basis van de e-Driver X-Learning methodiek. VeiligheidNL deed onderzoek naar de veranderingen in het gedrag van de deelnemers.Over het programma ‘Veilig onderweg’

Onder de naam Veilig onderweg beschikken de deelnemers over een persoonlijk online trainings- en informatieplatform. Trainingen om veiliger aan het verkeer deel te nemen verhogen risicoperceptie en verkeersinzicht. Met behulp van de X-Learning methode zijn de trainingen afgestemd op de individuele deelnemers. Hierdoor ontstaat meer relevantie en herkenning. Dit verhoogt de deelname. Terugval in oud gedrag wordt voorkomen door op basis van ‘gamification’ iedere zes weken op individueel niveau deelname te stimuleren.

Het onderzoek

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat zowel werknemers als werkgevers erg enthousiast zijn over het programma. Onderzocht is of er veranderingen zijn in het gedrag en de onderliggende gedragsfactoren. Het blijkt dat deelnemers het nu belangrijk vinden om stil te staan bij de verkeersveiligheid. Zij zijn zich erg bewust van de risico’s in het verkeer. Na een jaar wordt door meer deelnemers het juiste antwoord gegeven op de eerder gestelde kennisvragen. Dit zijn vragen over onderwerpen als afleiding in het verkeer, het voorkomen van bermongevallen, afleiding door de telefoon en het voorkomen van fietsongevallen. De kennisvraag over hoe te handelen als er een voorrangsvoertuig nadert springt er hierbij uit.

Een verschuiving is ook te zien in de sociale norm. Er zijn meer deelnemers die na een jaar aangeven wel eens met hun leidinggevende of met collega’s over de verkeersveiligheid te praten. Zij stellen daarnaast dat Veilig onderweg ervoor heeft gezorgd dat zij betere keuzes maken in het verkeer.

Ik doe de trainingen steeds opnieuw, omdat ik ze graag allemaal goed wil hebben.’ ‘Laatst met de sneeuw kwam ik in de berm. Door het geleerde kon ik mijn auto weer veilig op de weg krijgen. Dus super interessant en leerzaam.’ ‘Veilig onderweg is duidelijk, toegankelijk en overzichtelijk.’

Elk van de vier deelnemende werkgevers waardeert het programma met een 8. Zij zien de online methode als een goed middel om de kennis van hun medewerkers over verkeersveiligheid te vergroten.

‘Veilig onderweg laat je weer even stilstaan bij je gedrag in het verkeer. Het platform werkt intuïtief, dus het is gemakkelijk om ermee te werken.’

2019, de volgende stap

De laatste jaren zijn er meer dan 1 miljoen trainingen gevolgd. Die trainingen hebben nieuwe inzichten opgeleverd hoe probleemvoorkomend rijgedrag nog effectiever kan worden beïnvloed. In 2019 maakt e-Driver een volgende stap met trainingen die nog beter inspelen op de achterliggende redenen van verkeersongevallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van afleiding maar ook aan het verlagen van vermoeidheid en stress. Ongevallen kunnen immers alleen worden voorkomen als bestuurders iedere vorm van afleiding vermijden.